Etherum mining (rudarjenje) nebivedu :: 14. jun 2018, 09:24 Ne mij narobe zastopit, da sem ž,leht alreeds paps kej. Potem si tisti, ki potrebujemo/ž,elimo nov GPU lahko manemo roke, ko bo(č,e bo) balonč,ek poč,il, nasič,enost rabljenih ter š,e v garanciji grafič,nih kartic po nizkih cenah ,P .